การทำความสะอาดที่นอนและหัวเตียง

การทำความสะอาดที่นอนและหัวเตียงทางเราเลือกใช้เครื่องทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี และซักด้วยน้ำยาที่มีคุณภาพจาก 3M ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและไรฝุ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ การทำความสะอาดที่นอนและหัวเตียงสามารถทำได้ในร่ม โดยไม่ต้องอาศัยแสงแดดในการช่วยให้แห้ง โดยมีค่าบริการแตกต่างไปตามขนาด ดังนี้

ค่าบริการในการทำความสะอาดที่นอนและหัวเตียง

ขนาด ค่าบริการ (บาท)
ที่นอนขนาด 3 ฟุต 800
ที่นอนขนาด 5 ฟุต 1,000
ที่นอนขนาด 6 ฟุต 1,200
หัวเตียง 600

** ค่าบริการขั้นต่ำ 1,500 บาท หากราคารวมเกิน 1,500 บาท จะคิดราคาตามตารางเมตรที่ให้บริการ **

หมายเหตุ : หากเกิดความเสียหายขึ้นในการทำความสะอาด การทดแทนค่าเสียหายจะไม่เกินค่าบริการในการซักในรายการนั้นๆ

“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”
Ralph Waldo Emerson • Quote of the Day
“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”
Maya Angelou • Quote of the Day
“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.”
Dr. Seuss • Quote of the Day