การทำความสะอาดโซฟาและเก้าอี้

การทำความสะอาดโซฟาและเก้าอี้ทางเราเลือกใช้เครื่องทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี และซักด้วยน้ำยาที่มีคุณภาพจาก 3M ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและไรฝุ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ การทำความสะอาดโซฟาและเก้าอี้สามารถทำได้ในร่ม โดยไม่ต้องอาศัยแสงแดดในการช่วยให้แห้ง

30081_520_1352_60_s12

  • ค่าบริการในการซักโซฟาจะคิดเป็นที่นั่ง (กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร) ที่นั่งละ 350-500 บาท

zio_loung_chair_manga_brown_cinnamon_4-forweb-moooi

  • เก้าอี้มีเท้าแขน ราคาตัวละ 250 บาท

  • เก้าอี้ไม่มีเท้าแขน ราคาตัวละ 200 บาท

images

  • หมอนอิงใบใหญ่ 80 บาท ใบเล็ก 60 บาท

** ค่าบริการขั้นต่ำ 1,500 บาท หากราคารวมเกิน 1,500 บาท จะคิดราคาตามจำนวนที่ให้บริการ **

หมายเหตุ : หากเกิดความเสียหายขึ้นในการทำความสะอาด การทดแทนค่าเสียหายจะไม่เกินค่าบริการในการซักในรายการนั้นๆ

“The best preparation for tomorrow is doing your best today.”
H. Jackson Brown, Jr. • Quote of the Day
“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.”
Helen Keller • Quote of the Day
“Always do your best. What you plant now, you will harvest later.”
Og Mandino • Quote of the Day