การทำความสะอาดพรม

การทำความสะอาดพรมทางเราเลือกใช้เครื่องทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี และซักด้วยน้ำยาที่มีคุณภาพจาก 3M ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและไรฝุ่น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ การทำความสะอาดพรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. พรมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และ 2. พรมติดพื้นที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมีค่าบริการ ดังนี้

พรมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ค่าบริการการทำความสะอาดจะคิดเป็นตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 180 บาท โดยมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 1,500 บาท โดยจะใช้เวลาในการซัก 5-7 วัน

พรมติดพื้นที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

ค่าบริการการทำความสะอาด คิดราคาเป็นตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 70-150 บาท โดยจะนำเครื่องไปซักที่หน้างาน เวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ สามารถใช้งานได้ภายในวันที่ทำความสะอาดเสร็จ

** ค่าบริการขั้นต่ำ 1,500 บาท หากราคารวมเกิน 1,500 บาท จะคิดราคาตามตารางเมตรที่ให้บริการ **

** สำหรับพรมติดพื้นค่าบริการขั้นต่ำ 3,000 บาท หากราคารวมเกิน 3,000 บาท จะคิดราคาตามตารางเมตรที่ให้บริการ **

หมายเหตุ : หากเกิดความเสียหายขึ้นในการทำความสะอาด การทดแทนค่าเสียหายจะไม่เกินค่าบริการในการซักในรายการนั้นๆ